POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W Manufakturze Łagowski szanujemy Twoją prywatność, dlatego stworzyliśmy Politykę Prywatności zgodną z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”).

I INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest firma Manufaktura Łagowski Dawid Łagowski z siedzibą w Poznaniu, 61-251, os. Orła Białego 7/6, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP 7821682027, prowadząca stronę internetową pod adresem manufakturalagowski.pl.

II CEL PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do obsługi zapytania/wykonania usługi/realizacji umowy. W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie.

III DANE OSOBOWE

 1. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przechowuje oraz przetwarza dane zgodnie z ich celem.
 2. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Możesz wystąpić do Administratora z prośbą o zmianę danych lub ich sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 4. Przysługuje Ci prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych. W tym celu należy wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy zamowienia@manufakturalagowski.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby firmy wskazany powyżej. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w przypadku opisanym w pkt 8.
 5. Tam gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 6. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my będziemy przetwarzać dane tylko do tego momentu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Twoich danych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy (np. wysyłki zakupionego towaru). Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 8. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania Twoich danych osobowych na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora bez Twojej wiedzy, tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości: oszustwa, wyłudzenia, kradzieży tożsamości itp.

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe uzyskane w celu obsługi zapytania/wykonania usługi/realizacji umowy będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu zapytania/wykonania usługi/realizacji umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora lub roszczeń pochodzących od organów podatkowych (do 5 lat).
 2. Twoje dane osobowe uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych i wysyłki newslettera będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 3. Tam gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 4. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my będziemy przetwarzać dane tylko do tego momentu.

V POZOSTAŁE

 1. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 2. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Powyższa Polityka Prywatności obowiązuje od 31 marca 2020 roku do odwołania.

Dawid ŁagowskiPolityka prywatności